Dzisiejsza instrukcja będzie nieco krótsza i dotyczyć będzie rozszerzenia naszego poprzedniego programu z tego wpisu o klika linijek kodu odpowiedzialnych za stworzenie ekranu. Nasz tworzony ekran będzie odpowiadał za umożliwienie nam wyboru wyników wyświetlanych w tabeli w zależności od numeru połączenia i numeru przewoźnika.

Jeżeli szukasz kompletnego kursu online abap od podstaw – zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą: https://saponit.pl/kurs-abap/

 1. Zaczynamy od skopiowania poprzedniego programu. Aby to zrobić, w transakcji se80 klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz poprzedni program i klikamy na copy.
 1. W Source Target podajemy ZFSCREEN, a następnie potwierdzamy, następnie zaznaczamy wszystkie check’i i wybieramy swoją paczkę oraz transport.

 1. Następnie do kodu dopisujemy linijkę odpowiadającą za selection screen, oraz całość zapisujemy i aktywujemy. Kod powinien wyglądać tak jak poniżej:
DATA:
   l_tab_sflight TYPE STANDARD TABLE OF sflight.   "Tworzymy tabelę wewnętrzną
 
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1.
 
PARAMETERS:
      p_conn TYPE sflight-connid,
      p_carr TYPE sflight-carrid.
 
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.
 
SELECT * FROM sflight INTO TABLE l_tab_sflight
 WHERE carrid EQ p_carr AND connid EQ p_conn.     "Pobieramy dane z tabeli zewnętrzej do wewnętrznej
 
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'         "Wywołujemy funkcję odpowiedzialną za użycie tabeli
 EXPORTING
  i_structure_name = 'SFLIGHT'            "Nazwa struktury tabeli
  i_grid_title   = 'Moja pierwsza tabela'      "Tytuł tabeli
 TABLES
  t_outtab     = l_tab_sflight          "Zmieniana tabela
 EXCEPTIONS                      "Wyjątki
  program_error  = 1
  OTHERS      = 2.
 1. Uruchamiamy teraz program przy użyciu F8. Definitywnie widać,że coś poszło nie tak i nazwy nie są przypisane do parametrów więc wygląda to dość średnio. Cofamy się wiec z powrotem do poprzedniego ekranu przy użyciu klawisza F3.
 1. Wchodzimy teraz w Goto-> Text Elements-> Slection Text
 1. Następnie przypisujemy tekst do parametrów tak jak na screenshoocie poniżej
 1. Zapisujemy i aktywujemy program przy pomocy kombinacji klawiszy ctrl+s oraz ctrl+ f3. Następnie wracamy do poprzedniego ekranu poprzez naciśnięcie f3, i uruchamiamy program poprzez wybranie f8. Powinieneś zobaczyć ekran zbliżony do tego poniżej:
 1. Spróbuj teraz wybrać parametry z pierwszego pola, kliknij w nie i naciśnij f4. Z okna wybierz interesujący numer połączenia (pamiętaj, że nasze ekrany mogą się różnić ze względu na to że dane do tej tabeli są losowo generowane przez system).
 1. Uruchamiamy program poprzez f8. Teraz wyświetlone będą tylko te wyniki, które spełniają nasz warunek.