Witajcie w kolejnym poradniku dotyczącym SAPa na blogu. Dzisiejszy wpis będzie dotyczyć uzupełnienia tabel przykładowymi danymi oraz napisania prostego programu w ABAPie, zapraszam do lektury 🙂

Jeżeli szukasz kompletnego kursu online abap od podstaw – zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą: https://saponit.pl/kurs-abap/

 1. Uruchamiamy naszą instalację. Pamiętaj o tym że po uruchomieniu maszyny wirtualnej, trzeba jeszcze zalogować się na odpowiedniego użytkownika i uruchomić odpowiednie procesy. Opis tego jak to zrobić możesz sprawdzić w jednym z poprzednich wpisów. Przechodzimy teraz do transakcji se38. Jest to transakcja odpowiedzialna za zarządzanie programami, nazywanymi też zamiennie w SAPie raportami.
 1. Po przejściu do transakcji w polu „Program” wpisujemy SAPBC_DATA_GENERATOR . Jest to nazwa programu odpowiedzialnego za wypełnienie przykładowych tabel danymi na których można później swobodnie operować . Następnie uruchamiamy program poprzez kliknięcie ikonki Execute (skrót klawiszowy F8).
 1. Wybieramy opcję „Standard data record”, a następnie klikamy znów execute.
 1. Potwierdzamy komunikat o nadpisywaniu danych w tabeli (te tabele aktualnie i tak są puste).
 1. Żeby sprawdzić czy dane w tabeli naprawdę istnieją, przechodzimy do transakcji se16. Aby uruchomić transakcję będąc w innej, należy poprzedzić kod transakcji „/n”. Zwróć uwagę że program wypełnił 3 tabele: SPFLI,SFLIGHT i SBOOK. W tym SPFLI ma 26 rekordów.
 1. Wpisujemy nazwę tabeli którą chcemy sprawdzić i naciskamy enter.
 1. Żeby sprawdzić liczbę rekordów należy nacisnąć klawisz Number of Enteries. Można też sprawdzić zawartość tabeli przez kliknięcie execute.
 1. Po kinięciu na number of enteries, wyświetlony zostanie komunikat.
 1. Przechodzimy teraz do transakcji se80, która jest wspólną transakcją do tworzenia oprogramowania w SAPie.
 1. Wchodzimy teraz w program utworzony w poprzednim kroku, i włączamy edycję poprzez naciśnięcie zaznaczonej ikonki.
 1. W prawej stronie ekranu wpisujemy kod odpowiedzialny za wyświetlenie Hello World. Następnie zapisujemy, aktywujemy i uruchamiamy program.
 1. Wynik działania programu powinien być taki jak przedstawiono na ekranie poniżej.
 1. Wracamy teraz do naszego programu i zmieniamy jego zawartość, tak żeby wykorzystać dane z tabel, które wcześniej uzupełniliśmy.
*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report ZHELLOWORLD
*&---------------------------------------------------------------------*
*&
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT zhelloworld.
 
DATA:                                "Deklaracje typów
 g_tab_spfli TYPE TABLE OF spfli,                 "Deklaracja tabeli lokalnej
 g_str_spfli TYPE spfli.                      "Deklaracja struktury (pojedyńczego rekordu tabeli)
 
SELECT * FROM spfli INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE g_tab_spfli. "Pobranie danych z głownej tabeli
 
LOOP AT g_tab_spfli INTO g_str_spfli.                "Pętla wybierająca dane do struktury
 WRITE:/ g_str_spfli-countryfr,'-',g_str_spfli-countryto.     "Wypisywanie danych na ekran
ENDLOOP.                              "Koniec pętli
 
WRITE:/ 'Hello World'.

Wynik działania naszego programu powinien wyglądać tak jak na obrazku poniżej.

Prawdopodobnie na twoim ekranie widoczne będą inne wyniki, jest to spowodowane tym że dane są randomowo generowane do tabeli. Jeżeli twój efekt końcowy jest zbliżony do tego na ostatnim screenschocie to gratuluję ! Napisałeś właśnie pierwszy program w ABAPie.