Witajcie w kolejnej części kursu programowania w ABAPie. Dzisiaj pokaże po krótce jak stworzyć ALV GRID, czyli przekładając na język polski – tabelę. Ustawimy też od razu formatowanie kodu przy użyciu pretty printer.

Jeżeli szukasz kompletnego kursu online abap od podstaw – zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą: https://saponit.pl/kurs-abap/

 1. Wchodzimy w transakcję se38 odpowiedzialną za zarządzanie programami.
 1. Wpisujemy nazwę programu ZALVGRID i klikamy na „Create”.
 1. Wpisujemy opis i wybieramy typ programu jako „Executable program”
 1. Wybieramy stworzoną przez nas wcześniej paczkę programu i zapisujemy.
 1. Klikamy na Pattern. Przycisk ten jest odpowiedzialny za wywoływanie funkcji, metod itp.
 1. Wpisujemy nazwę funkcji: „REUSE_ALV_GRID_DISPLAY”.
 1. Aby skonfigurować funkcję Pretty Printer czyli formatowanie kodu, klikany na „Utilities” a następnie na „Settings”.
 1. Następnie ustawiamy opcje w zakładce „Abap editor” „Pretty printer” tak jak na ekranie poniżej.
 1. Wracamy do naszego programu, zmieniłam nieco funkcję usuwając niepotrzebne argumenty które nie będą wykorzystywane. W momencie kiedy będziesz pisać ten program spróbuj użyć skrótu klawiszowego alt + spacja, który jest odpowiedzialny za uzupełnianie i podpowiadanie.
 1. Spróbuj teraz sformatować kod programu. Służy do tego skrót klawiszowy shift + f1.
 1. GUI Zapewnia jeszcze jeden ważny feature, mianowicie możliwość sprawdzenia poprawności programu. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć ikonę u góry bądź nacisnąć skrót klawiszowy ctrl+ F2.
 1. Końcowy program powinien wyglądać tak jak na ekranie poniżej. Następnie zapisujemy, aktywujemy i uruchamiamy program.
*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report ZALVGRID
*&---------------------------------------------------------------------*
*&
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT zalvgrid.
 
DATA:
   l_tab_sflight TYPE STANDARD TABLE OF sflight.   "Tworzymy tabelę wewnętrzną
 
SELECT * FROM sflight INTO TABLE l_tab_sflight.     "Pobieramy dane z tabeli zewnętrzej do wewnętrznej
 
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'         "Wywołujemy funkcję odpowiedzialną za użycie tabeli
 EXPORTING
  i_structure_name = 'SFLIGHT'            "Nazwa struktury tabeli
  i_grid_title   = 'Moja pierwsza tabela'      "Tytuł tabeli
 TABLES
  t_outtab     = l_tab_sflight          "Zmieniana tabela
 EXCEPTIONS                      "Wyjątki
  program_error  = 1
  OTHERS      = 2.
 1. Końcowy efekt powinien wyglądać tak jak na zrzucie ekranu poniżej

Gratulacje, właśnie napisałeś program który korzysta z modułu funcyjnego. Wiesz już też jak działa poprawianie czytelności kodu, sprawdzanie błędów, aktywacja, czy jego uruchamianie. W kolejnych poradnikach zajmiemy się modyfikacją tego pomysłu oraz jego rozbudowywaniem.